Typar SF geotekstiil

Typar SF on polüpropüleenist valmistatud filterkangas, kus kanga kiud on omavahel ühendatud termiliselt. Tootmisprotsessi eripärast tulenevalt paiknevad pooriavad geotekstiilis ebaühtlaselt, mis ei lase taimejuurel geotekstiilist läbi tungida. Seetõttu on Typar SF geotekstiilid väga heade juuretõkkeliste omadustega.

Typar SF omadused

• Vee ja õhu läbilaskevõime
• Aluspinnase eraldamine rajatavast tarindist
• Filtreerimisvõime, vältimaks pinnaseosakeste sattumist tarindisse
• Tugevdab pinnast
• Takistab juurte levikut
• Tõkestab pinnase erosiooni

Typar`i margi valimine vastavalt kasutuseesmärgile

Modifikatsioon SF 27 SF 37 SF 49 SF 56 SF 65
Pinnase tugevdamine ja kihtide eristamine
Spordiväljakud x x
Kõnni- ja jalgteed x
Peenarde rajamine x x
Parklad x
Raskeveokite parklad x x
Metsateed, ajutised ja juurdepääsuteed x x x
Raskeveokite jaoks nõrkadele pinnastele rajatavad ajutised teed x x x
Maanteed ja alalised teed x x x x
Vähese koormusega teed x
Muldtammid > 2m x x x
Muldtammide kindlustamine x x x
Raudteetammid x x x
Lainemurdjad, muulid x x x
Drenaaž
Dreenid muldtammides x x x
Põllumajanduslik x
Nn. Prantsuse dreen x
Prantsuse dreen savipinnases x
Erosioonitõke
Siseveekogude kaldad x x x x
Mererannad x x x

Typar`i tehnilised näitajad

Näitajad Ühik SF 20 SF 27 SF 37 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77*
Üldised näitajad
Ühiku kaal g/m² 68 90 125 165 190 220 260
Paksus rõhul 2kN/m² mm 0,35 0,39 0,45 0,49 0,57 0,59 0,65
Mehaanilised näitajad
Tõmbetugevus kN/m 3,4 5,0 8,5 12,6 13,1 16,5 20,0
Katkevenivus % 35 40 52 52 52 55 55
Tõmbetugevus 5% veniv kN/m 1,8 2,6 3,8 5,2 5,7 6,8 8,2
Energia absorptsioon kN/m 1,0 1,8 3,6 5,8 5,8 7,4 8,6
Torketugevus CBR N 500 750 1200 1800 1850 2350 2900
Dün. koonustorketugevus mm 50 45 33 30 22 25 22
Haardejõud N 300 450 725 1050 1100 1400 1680
Rebimistugevus N 160 220 320 335 460 440 450
Hüdraulilised näitajad
Poori suurus O90märg µm 225 175 130 90 80 80 75
Vooluhulk 10cm WH 1/(m²*s) 240 175 80 50 60 35 23
Veeläbilaskvus 20kN/m² 10-4m/s 5,2 4,7 3,2 1,7 1,9 1,6 1,4
Veeläbilaskvus 200kN/m² 10-4m/s 3,2 3,1 1,8 1,2 1,4 1,2 1,0

* tärniga tähistatud toode on tellitav

Esita päring

"*" indicates required fields

0
Minu ostukorv