Pārdošanas nosacījumi

HYDROSEAL OÜ E-VEIKALA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Noteikumu darbības joma un spēkā esamība

1.1. Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp jebkuru personu un Hydroseal OÜ, Hydroseal tīmekļa vietnes e-veikala (turpmāk tekstā – e-veikals) īpašnieku, saistībā ar produktu pārdošanu un iegādi e-veikalā.
1.2. Papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas izriet no produktu pārdošanas un iegādes e-veikalā, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
1.3. Hydroseal OÜ ir tiesīga grozīt un papildināt šos noteikumus un nosacījumus, ja tas nepieciešams e-veikala attīstības dēļ un e-veikala labākas un drošākas lietošanas interesēs. Par izmaiņām un grozījumiem Noteikumos un nosacījumos klientiem tiek paziņots tīmekļa vietnē www.hydroseal.ee, un izmaiņas un grozījumi Noteikumos un nosacījumos un Cenrādī stājas spēkā pēc attiecīgo izmaiņu vai grozījumu publicēšanas tīmekļa vietnē www.hydroseal.ee/tingimused. Hydroseal OÜ ir arī tiesīgs mainīt sava e-veikala cenu sarakstu. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms Noteikumu un nosacījumu vai Cenrāža grozījumu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp Klientu un Hydroseal OÜ regulē Noteikumi un nosacījumi un Cenrādis, kas bija spēkā brīdī, kad Klients veica pasūtījumu, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos vai šajos Noteikumos un nosacījumos ir noteikts citādi.

2. Preču cena

2.1. Uz e-veikala cenām attiecas šo Noteikumu un nosacījumu 4.3. punkts. apakšiedaļa 1) vai 2) rēķina apmaksas termiņā.
2.2. Visas cenas ar PVN 22%.
2.3. Ja klients kā piegādes veidu izvēlas “Hydroseal OÜ transportu”, iegādātajiem produktiem tiks pieskaitītas transporta izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar pasūtījumā norādītajiem izmēriem, svaru, daudzumu un piegādes adresi. Transporta izmaksas tiks iekļautas klientam izsniegtajā rēķinā. Ir iespējams arī pašam klientam saņemt preces. Šādā gadījumā rēķinā netiks iekļautas transporta izmaksas.

3. Iepirkumu grozs un pasūtījuma veikšana

3.1. Pircēja iepirkumu groza saturs tiks atjaunināts brīdī, kad viņš/viņa uzklikšķinās uz pogas “PIEVIENOT GROZĪTĀJĀ”.
3.2. Produktu skaitu iepirkumu grozā varat mainīt www.hydroseal.ee/ostukorv sadaļā “KVANTITĀTS”. Lai veiktu pasūtījumu, ir jānoklikšķina uz pogas “APSTIPRINT PASŪTĪJUMU”. Pēc tam klients tiks novirzīts uz kases lapu.
3.3. Pasūtījuma veidlapā ir jāievada nepieciešamā informācija un jānospiež poga “SUBMIT ORDER”. Pēc tam klienta pasūtījums tiek nosūtīts mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim, kurš to pārbauda un, pamatojoties uz pasūtījumu, izraksta rēķinu. Rēķins tiks nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi.
3.4. Aizpildot laukus pasūtījuma lapā, ir vērts pievērst vislielāko uzmanību, jo šīs informācijas precizitāte un pareizība ir ļoti svarīga, lai klients varētu ātri un bez problēmām piegādāt iegādātos produktus.
3.5. Līgums par Produktu pirkšanu un pārdošanu tiek uzskatīts par noslēgtu (līgums stājas spēkā) no dienas, kad Hydroseal OÜ kontā ir saņemta rēķinā norādītā summa pilnā apmērā.

4. Maksājums par produktiem

4.1. Rēķins, uz kura pamata tiek veikts maksājums, kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu tiks nosūtīts pa e-pastu uz klienta norādīto e-pasta adresi. Pirms rēķina apmaksas pārbaudiet, vai rēķinā norādītā informācija atbilst pasūtījumā norādītajai informācijai.
4.2. Par produktiem var norēķināties klientam piemērotā veidā un laikā (piemēram, ar bankas pārskaitījumu, bankas filiālē, bankomātā).
4.3. Rēķins par produktiem tiek apmaksāts avansā. 100% no rēķinā norādītās summas ir jāsamaksā, un rēķinu var apmaksāt 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
4.4. Klienta pasūtījums un rēķins tiek anulēts, ja klients nav samaksājis avansa maksājumu 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
4.5. Pārdošanas rēķins tiks piegādāts klientam pa e-pastu pēc rēķina pilnīgas apmaksas.

5. Preču piegāde un piegāde

5.1. Pēc Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar šo Noteikumu 3.5. punktu. produkti tiek piegādāti klientam uz rēķina adresi, ko klients norādījis, veicot pasūtījumu, vai uz piegādes adresi, ja piegādei ir norādīta cita adrese, nevis rēķina adrese. Ar klientu sazināsies arī pa vēstulē norādīto kontakttālruni iepriekš norunātā laikā, lai noskaidrotu piegādes detaļas.
5.2. Produktus kopā ar produktu informāciju igauņu valodā un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Produktiem, pārvadātājs piegādā ne vēlāk kā šo Noteikumu un nosacījumu N punktā norādītajā laikā, ja vien ar Klientu nav vienojies par citu piemērotu laiku.
5.3. Gadījumā, ja Klienta pasūtītā prece šobrīd nav noliktavā un tā ir īpaši jāpiesaka pie piegādātāja un ir acīmredzams, ka preces piegāde noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, kā arī citos gadījumos, kad savlaicīga preču piegāde nav iespējama tādu apstākļu dēļ, par kuriem Hydroseal OÜ nav atbildīgs, mēs informēsim Klientu pa Klienta norādīto kontakttālruni vai e-pastu, ko Klients norādījis, veicot pasūtījumu, 2 darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar Noteikumu 3.5. punktu. un mēs arī informēsim jūs par jauno klienta pasūtītā produkta piegādes datumu. Gadījumā, ja klients zaudē interesi par produkta iegādi ilgāka piegādes laika dēļ, klientam ir tiesības atcelt savu pasūtījumu (sīkāk skatīt 6.1. un 6.3. punktu), un klienta samaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks atgriezta klientam.
5.4. Kad klienta pasūtītie produkti ir nodoti transporta uzņēmumam, transporta uzņēmums iepriekš sazināsies ar klientu, lai precizētu produktu piegādes laiku.
5.5. Pārvadātājs piegādā produktus uz adresi, ko klients norādījis, veicot pasūtījumu. Turpmākas izmaiņas galamērķī ir iespējamas pēc vienošanās un atkarībā no pieejamības.
5.6. Mēs lūdzam pārliecināties, ka pasūtīšanas laikā norādītā kontaktinformācija ir pareiza, lai izvairītos no produktu piegādes kavēšanās un pārpratumiem. Hydroseal OÜ un transporta uzņēmums nav atbildīgi par produktu piegādes aizkavēšanos un jebkādiem pārpratumiem, ja aizkavēšanās vai pārpratumi radušies klienta pasūtījuma iesniegšanas laikā sniegtās informācijas neprecizitātes vai nepareizības dēļ.
5.7. Produktus klientam nodod kurjers ar pavadzīmi. Pirms piegādes pavadzīmes parakstīšanas iesakām pārbaudīt pasūtīto preču stāvokli un ārēju bojājumu gadījumā izdarīt attiecīgu atzīmi pavadzīmē. Mēs arī lūdzam klientus nekavējoties ziņot par bojātu izstrādājumu, rakstot e-pastu uz info@hydroseal.ee vai sazinoties ar Hydroseal OÜ pa tālruni +372 7 303 733. Pārvadātāja bojātas preces tiks aizstātas ar līdzvērtīgām precēm.

6. Pasūtījuma atcelšana un produkta atgriešana

6.1. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu pēc produktu apmaksas, bet pirms produktu piegādes, nosūtot e-pastu Hydroseal OÜ uz info@hydroseal.ee, norādot rēķina atsauces numuru un sava bankas konta numuru vai zvanot Hydroseal OÜ pa tālruni +372 7 303 733.
6.2. Pēc produktu saņemšanas klientam (patērētājam LOA izpratnē) ir 14 dienas, lai iepazītos ar produktiem. Ja produkti nav piemēroti patērētājam, patērētājam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt iegādātos produktus, aizpildot sūdzības veidlapu 14 dienu laikā pēc piegādes.
6.3. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā saskaņā ar 4.4. vai 6.1. punktu vai atteikuma no pasūtījuma gadījumā saskaņā ar 6.2. punktu klienta samaksātā summa par pirkumu (kopā ar transporta izdevumiem) tiks atmaksāta uz klienta norādīto bankas kontu 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu no pasūtījuma saņemšanas, izņemot šo Noteikumu un nosacījumu 6.4. punktu. gadījumos, kas izklāstīti.
6.4. Ja atgriežamais ražojums ir bojāts un bojājums radies no Hydroseal OÜ neatkarīgu apstākļu dēļ vai ja bojājums radies ražojuma nepareizas lietošanas rezultātā, Hydroseal OÜ ir tiesības kompensēt ražojuma vērtības zudumu ar summu, ko klients ir samaksājis par ražojumu un kas ir jāatdod klientam. Hydroseal OÜ nosūtīs klientam paziņojumu par ieskaitu uz e-pasta adresi, ko klients norādījis, veicot pasūtījumu. Ja klients nepiekrīt paziņojumā par ieskaitu norādītajam nolietojumam, klientam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu produkta nolietojumu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta atzinumu, tiek sadalītas uz pusēm starp klientu un Hydroseal OÜ, ja vien vienas puses nostāja izrādās nepamatota. Šādā gadījumā eksperta ziņojuma izmaksas sedz tā puse, kuras atzinums tika atzīts par nepamatotu.

7. Neatbilstošu produktu garantija un atgriešana

7.1. Hydroseal OÜ ir atbildīga par jebkādu neatbilstību vai izstrādājumu defektiem, kas atklājas 2 gadu laikā pēc izstrādājumu piegādes klientam.
7.2. Hydroseal OÜ nav atbildīgs par:
1) klienta radīti produkta bojājumi vai bojājumi;
2) defektus, kas radušies nepareizas produkta lietošanas rezultātā;
3) normāls fizisks produkta nolietojums normālas lietošanas apstākļos.
7.3 Neatbilstības vai defektu gadījumā klientam ir jāaizpilda sūdzības veidlapa ( Product_complaint_form.pdf ) divu mēnešu laikā pēc neatbilstības vai defekta atklāšanas. Ja bez pamatota iemesla netiek ievērots šis termiņš, klients zaudē tiesības atsaukties uz produkta neatbilstību.
7.4. Neatbilstības vai produkta defekta gadījumā klientam ir tiesības pieprasīt produkta nomaiņu pret atbilstošu un bez defektiem vai atcelt pasūtījumu un atgriezt neatbilstošo produktu uz Hydroseal OÜ rēķina.
7.5. Neatbilstoša produkta atgriešanas gadījumā par produktu samaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks ieskaitīta klienta norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc atteikuma un pieprasījuma par produkta atgriešanu saņemšanas.
7.6. Papildus garantijā noteiktajām tiesībām klientam ir arī citas likumā noteiktās tiesības.

8. Atbildība un nepārvarama vara

8.1. Hydroseal OÜ ir atbildīga pret Klientu, un Klients ir atbildīgs pret Hydroseal OÜ par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpuma rezultātā, Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

8.2. Uzņēmums Hydroseal OÜ nav atbildīgs par jebkādiem klientam nodarītiem zaudējumiem vai produkta piegādes aizkavēšanos, ja zaudējumus vai produkta piegādes aizkavēšanos izraisījuši apstākļi, kas ir ārpus uzņēmuma Hydroseal OÜ kontroles un ko uzņēmums Hydroseal OÜ nav paredzējis un nevarēja paredzēt (force majeure).

9. Citi nosacījumi

9.1. Visi e-veikala apmeklējuma un pirkuma laikā atklātie klienta personas dati tiks uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Hydroseal OÜ neizpauž saņemtos datus trešām personām, un klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no e-veikala datu bāzes.
9.2. Jautājumus, kas nav īpaši atrisināti šajos Noteikumos un nosacījumos, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie likumi un tiesību akti.
9.3. Strīdi, kas rodas starp klientu un Hydroseal OÜ saistībā ar produktu pirkšanu un pārdošanu e-veikalā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības padomē vai Tartu apriņķa tiesā, lai aizsargātu savas tiesības. Strīdi tiks izšķirti saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

0
Mans iepirkumu grozs